Yönetim ve Organizasyon

Elyapı İnşaat, uzun yıllar yapı sektöründe emek vermiş profesyonnelerin oluşturduğu bir yapıdır...

Yalçın ELDOĞAN / Yönetim Kurulu Başkanı  ve Genel Müdür 

Arif YILDIRIM / İdari ve Mali İşler Koordinatörü

Gökhan ELDOĞAN / Teknik İşler Koordinatörü

Kanber Çağrı POLAT / Satın Alma Müdürü

Nejat ÇAKIR  / Yeminli Mali Müşavir

Ebru Başaran ÇITLAK / Hukuk Müşaviri

Şaban ŞEN   / Mali Müşavir