Hakkımızda

Yerel birikimlerimizi, global dünyanın bir parçası haline getirmek hedefindeyiz...

|||

Elyapı, sınırların günden güne eridiği, globalleşen dünya ekonomisinde değişen uluslararası dinamikleri takip eden yapı sektöründeki profesyonellerin oluşturduğu bir yapıdır. Bilgi ve deneyimi alışılagelmiş pratiklerden farklı noktalara yönlendirerek, hizmet verdiğimiz coğrafyalarda teknolojik ve bilimsel gereklilikleri yerine getirirken, kültürel ve doğal dokuya uyumlu projeler geliştirme hedefiyle yola çıkmıştır. 

Elyapı, alışveriş merkezleri, ofisler, oteller, yurt binları, toplu konutlar, endüstri tesisleri, devlet binaları vb. yapılar inşa etmektedir. Benimsediğimiz etik ve kurumsal değerlerimiz ile sürdürebilirlik - kalıcılık temelinde ilerleyip insana ve çevreye saygıyı ön plana çıkaran eserler bırakmak ana değerlerimizdir.